Inzicht in de werkuren van Amerikaanse advocaten: redenen en nadelen (2024)

De advocatuur kan zowel bevredigend als uitdagend zijn.Maar het is algemeen bekend datadvocatenZet lange uren in.

Als u ernaar streeft een advocaat te zijn, ongeacht het type advocaat dat u wilt, kan het leren van de werkuren in dit beroep u helpen beslissen of dit de juiste carrière voor u is.

Lees verder om te weten hoeveel uren advocaten in het Amerikaanse werk en andere gerelateerde informatie.

Hoeveel uur werkt een advocaat meestal op een dag?

Een fulltime baan voor een advocaat houdt zelden in werking van 9 tot 5 zoals andere beroepen.

Volgens eenstudie, 86% van de advocaten beweerde andere werkuren dan het standaard 9 tot 6 schema.Ongeveer 56% van de advocaten zei dat ze na 17.00 uur werken en 28% werken na 18.00 uur.Interessant is, en enigszins betreffende, zegt 11% van de advocaten dat ze na 22.00 uur werken.

De urenadvocaten werken echter dagelijks, kunnen echter niet gemakkelijk worden berekend omdat er veel factoren zijn om te overwegen.

Afhankelijk vanrechtsgebiedZe oefenen, hun ervaring, waar ze werken, en de vereiste van een zaak die ze momenteel behandelen.Dagen kunnen meer doorgewinterde advocaten inhouden dan harde uren, rigoureuze studie en cliëntinteracties.Hoewel advocaten vaak aanzienlijk werk verrichten in rechtszalen, richt hun dagelijkse banenverplichting zich meestal meer op administratieve en voorbereidingstaken.

De typischewerkurenEen dag als advocaat hangt sterk af van het type advocaat dat je bent en wie je werkgever is:

  • Voor een groot bedrijf: 12-14 uur per dag
  • Voor kleine en middelgrote bedrijven: 8-11 uur per dag
  • voor overheidsinstanties - 8 uur per dag

Hoeveel uur werkt een advocaat per week?

Veel advocaten werken fulltime, maar de meeste werkenmeer dan 40 uurwekelijks.De gemiddelde advocaat werkt 49,7 uur per week, een extra 2,8 uur per week.

Alle advocaten moeten af en toe lange uren werken in een bepaald geval.Maar voor sommigen zijn 50 tot 70 uur werkweken de norm.Advocaten in de privépraktijk en mensen in grote bedrijven besteden vaak langere uren onderzoek naar, opstellen en beoordelen van artikelen.

Advocaten brengen het grootste deel van hun dagen door in hun kantoren.Maar er is ook veel tijd dat ze naar verschillende sites moeten gaan om klanten te bezoeken, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en huizen.Ze moeten ook reizen om voor de rechtbank te verschijnen.

Werken advocaten in een weekend?

Werken in het weekend is een dilemma waar de meeste professionals voor staan.Voor advocaten kan werken in het weekend een norm of deel uitmaken van hun werkroutine.

Weekendwerk voor advocaten, vooral voor nieuwe advocaten, is een topprioriteit.Sommige klanten ontmoeten elkaar liever in het weekend omdat ze het te druk hebben.Soms koos klanten ook voor elkaar tijdens de lunch wanneer ze gratis zijn.

Dat betekent natuurlijk niet dat advocaten al hun weekends en feestdagen moeten doorbrengen met werken.Iedereen heeft tijd nodig om te rusten en te resetten, en iedereen verdient zijn vakantietijd.Als een advocaat echter op lange termijn rechten in een concurrerend advocatenkantoor wil blijven beoefenen en als ze gaan slagen, kunnen ze niet kunnen beschouwen in advocatenkantoren als alleen een baan.

De meeste advocatenkantoren willen dat hun advocaten eten en ademen om ervoor te zorgen dat ze de juiste beslissing hebben genomen bij het inhuren van hen.Daarom is het cruciaal om in het weekend en vakantie te willen werken en daarvoor klaar te zijn.

Waarom werken advocaten zo lange uren?

Advocaten werken lange uren om verschillende redenen, waaronder:

1. Billable uren vereisten

Een van deredenenAdvocaten kiezen of moeten lange uren werken om te voldoen aan minimale factureerbare uurverplichtingen.Het advocatenkantoor waar ze werken, wijst deze vereisten toe.

Ze hebben ook andere tijdrovende activiteiten, waaronder reizen, onderzoek, het werven van nieuwe klanten en communiceren met verschillende juridische partijen.Deze activiteiten maken het voor sommige advocaten onmogelijk om een werkweek van 40 uur te werken.

Zelfs als een advocaat niet werkt voor een juridisch bedrijf met een minimale factureerbare urenvereiste, moeten ze vaak werken buiten hun reguliere kantooruren om al zijn wettelijke taken bij te houden.

2. Inhaalcyclus

Overweldigd door veel gevallen, blijven de meeste advocaten laat om de taak af te ronden die tijdens reguliere uren moet worden voltooid.Dit wordt eeneindeloosinhaalcyclus totdat advocaten meer uren moeten werken dan nodig is.

Advocaten in bedrijven met billable uurverplichtingen zijn niet de enige die hieraan lijden.De meeste advocaten werken langere uren om taken in te halen die tijdens reguliere kantooruren moeten worden voltooid.Het vangen wordt een eindeloze cyclus totdat de werklast ondraaglijk wordt.

3. Klantenservice

Cliënten komen op de eerste plaats, en dat kan de werkuren van advocaten beïnvloeden.Afhankelijk van de specifieke eisen van hun zaken, bieden sommige advocaten hun klanten 24 uur per dag, elke dag van de week.

Nadelen van advocaten die lange uren werken

Advocaten werken lange uren omdat ze cliënten vertegenwoordigen.Advocaten voelen zich vervuld en zinvol en helpen het juridische systeem door het nakomen van klantverplichtingen.Aan de andere kant kan het werken aan lange uren belasten voor een advocaat.

Zelfs als lange uren werken "komt met het territorium", zijn er onbedoelde effecten.

50-70 uur per week werken is voor iedereen ongezond.En advocaten kunnen niet ontsnappen aan de negatieve gevolgen, ongeacht hoe gebruikt ze zijn om lange uren te werken.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende problemen die worden veroorzaakt door lange uren besteed aan het beoefenen van rechten zijn onder meer:

1. Advocaat Burn-out

Advocaat burn -out is een ernstig probleem veroorzaakt door lange uren en stress.Hoewel veel advocaten weten dat ze te veel uren werken, zijn anderen niet op de hoogte of herkennen ze het pas zodra hun energieniveaus zijn uitgeput en een lange pauze vereisen.

2. Problemen met verslaving en middelenmisbruik

De lange werkuren en stressvolle rechtszaken waarmee advocaten dagelijks worden geconfronteerd, kunnen hen in gevaar brengen voor middelengebruik, zowel legaal als illegaal.Denummervan juridische professionals die drugs en alcohol gebruiken, is een constante zorg.

3. Continue angst

Wetsscholen Prime Law Studenten om angst te ervaren.Ze zijn getraind om pessimisten te zijn, altijd op zoek naar wat er mis kan gaan.Advocaten zijn professionele zorgen die naar verwachting anticiperen op en waken tegen mogelijke toekomstige bedreigingen.Zorgverlener wordt een manier van leven voor de nerveuze advocaat, die overal potentiële problemen ziet die ze draaien.

Conclusie

Advocaten streven ernaar om hun cliënten te helpen met hun juridische problemen, zelfs als dit elke dag langere uren betekent.Soms kan hun werk mensen helpen hun leven weer op het goede spoor te krijgen door hen van kosten te wissen of hen te helpen bij het ontvangen van een vergoeding.

De wetenschap dat hun baan een aanzienlijke impact heeft op het leven van andere mensen, motiveert hen om hard en soms langer te werken dan anderen.

Veel Gestelde Vragen

Q:

Hoeveel vakantietijd krijgt een advocaat?

A:

De consensus met betrekking tot vakantietijd is ongeveer 20 dagen per jaar of vier weken.Bij andere advocatenkantoren krijgen senior medewerkers meer vakantie, tot 25 dagen betaalde vrije tijd of meer.

Q:

Hoeveel vragen advocaten per uur in de VS?

A:

AdvocatenuurkostenIn de VS kan variëren van $ 50 tot $ 100 per uur voor routine juridisch werk tot een paar duizend dollar per uur voor gespecialiseerd juridisch werk uitgevoerd door een topbeoefenaar.De laagste 10% van de advocaten verdient $ 58,220, de mediane $ 120.910 en de rijkste 10% $ 208.000. De organisatie waar de advocaat werkt, geeft ook hun inkomen aan.Advocaten van de federale overheid verdienen bijvoorbeeld $ 145,160, advocaten van juridische diensten $ 122,150, lokale overheidsadvocaten $ 94.490 en advocaten van de staat $ 86.900.

Q:

Wanneer gaan advocaten meestal met pensioen?

A:

Alleen grote advocatenkantoren hebben meestal verplichte leeftijden variërend van 65-75, en 70 zijn de populaire keuze.Het kan echter sterk variëren van kleine tot middelgrote bedrijven.Het moet worden opgemerkt dat de meeste advocaten blijven werken, zelfs na zijn pensionering.

Inzicht in de werkuren van Amerikaanse advocaten: redenen en nadelen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5582

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.